مژگان ساده
pages.general.lawyer_trainee'
صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
کانون وکلای دادگستری مرکز
تهران انتهای خ پیروزی بلوار ابوذر تقاطع ٤٥ متری آهنگ پل پنجم ساختمان جنوب غربی پ٣٧٢ط١
+989126018918
331٥8786
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...