سلام؛ من زنی شاغل هستم که شوهرم در فروردین سال 95 به رحمت خدا رفتهدو فرزند دختردارم(یکی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی هست ودختر دومم محصل وصغیرهست در زمتن فوت پدرش 10ساله بود) متاسفانه...
منظم زمانی

سلام؛ من زنی شاغل هستم که شوهرم در فروردین سال 95 به رحمت خدا رفتهدو فرزند دختردارم(یکی فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی هست ودختر دومم محصل وصغیرهست در زمتن فوت پدرش 10ساله بود) متاسفانه مادر شوهرم چندماه بعد از شوهرم فوت کرد ویک پنجم از اموال شوهرم قانونا به برادران وخواهر شوهرم رسید ازآنجاییکه شوهرم در زمان حیات کارمند بانک بوده ومتصل تا ساعات 4و5 بعداز ظهر مجبور بود در بانک باشد تمامی امور به غیر از روفت وروب وبشور وبساب،کارهای اداری درخارج از منزل وخرید منزل بامن بود باری، با این تفاصیل سوال من این است که من چگونه میتوانم اجرت المثل خود را مطالبه کنم ودست برادران وخواهر شوهر را از تصاحب اموال فرزندان مظلومم حداقل به اندازه ی اجرت المثل کوتاه کنم؟ لطفا مرا یاری کنید خداوند شما را اجر دهد.

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 19 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...