سلام خواهر من الان دوساله رفتن المان واونجا پناهندگی گرفتن ایا می تونن به ایران بیان مشکلی براشون پیش نمی یاد
ناشناس

سلام خواهر من الان دوساله رفتن المان واونجا پناهندگی گرفتن ایا می تونن به ایران بیان مشکلی براشون پیش نمی یاد

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
loading...