امیر امیریان نژاد
وکیل متخصص امور کیفری در خوزستان
خوزستان
اهواز
Bachelor حقوق
دانشگاه خرمشهر
2 سال تجربه وکالت
وکیل پایه یک دادگستری
مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
وکالت در پرونده های سنگین مانند سرقت مقرون به آزار
وکالت در دعاوی خانوادگی واخذ نتایج مورد رضایت موکل
تخصص در پرونده اداره کار
نویسنده مقاله
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران
حوزه های تخصصی
جرایم و مجازات‌ها
شهر های ارائه خدمت
کوت عبداله آبادان اهواز
آدرس دفتر
اهواز نادری شرقی نبش خیابان قنادان زاده مجتمع اعتماد طبقه دوم واحد چهارم
09900579025
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهخرمشهر ،رشتهحقوق
loading...