مریم سائی
مشاور حقوقی در امور قراردادها،حقوق مالکیت فکری
خراسان رضوی
مشهد
Masters حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
مشاور حقوقی
در شرکت ساختمانی آبرون سازه پاسارگاد
شرکت بین المللی و دانش بنیان پلکان
مسلط به مباحق امور قرادادها
بیمه و حقوق و دستمزد
مناقصات
حقوق مالکیت فکری اعم از ثبت علامت تجاری و دعاوی حوزه مالکیت فکری
فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه فردوسی 1397
فارع التحصیل گرایش ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتس 1399
حوزه های تخصصی
قراردادها قرارداد فرانشیز (Franchise agreement) قرارداد انتقال سایر حقوق فکری
شهر های ارائه خدمت
تهران مشهد
آدرس دفتر
بلوار فردوسی مجتمع پاژ
09017712085
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهشهید بهشتی ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق بشر
Bachelor
دانشگاهفردوسی ،رشتهحقوق
سوالات پاسخ داده شده توسط مریم سائی

loading...