مهدی کارچانی
متخصص حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی
تهران
تهران
Masters حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
-دانشجوی استعداد درخشان در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (1390 تا کنون).
-رتبه 2 آزمون دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی و حقوق نفت و گاز سال 1397.


سوابق شغلی:
کارشناس گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه 1396 تا کنون
موسسه حقوقی و داوری عدالت جویان عدلیه تیرداد 1396
پژوهشگر پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضائیه پژوهشگاه قوه قضائیه 1396

تألیفات:
-سیدین، علی و مهدی کارچانی، حمایت حقوقی از مجریان و هنرپیشگان در پرتوی معاهده پکن راجع به اجراهای دیداری-شنیداری، تهران، گنج دانش، 1397.
-سیدین، علی و مهدی کارچانی، ضمانت اجراها در حقوق مالکیت فکری (جلد نخست: ضمانت اجراها در حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1398.
-سیدین، علی و مهدی کارچانی، «کاربرآگاه در تشخیص اصیل بودن طرح صنعتی»، فصلنامه رأی (مطالعات آراء قضائی)، پذیرفته شده برای چاپ: آذر 1397.
-سیدین، علی و مهدی کارچانی، « ذی‌نفع در دعوای ابطال طرح صنعتی»، فصلنامه رأی (مطالعات آراء قضائی)، دوره 7، بهار 1397 (22).
- کارچانی، مهدی، «ضرورت اخذ مجوز از دارنده حق جهت ترجمه اثر»، فصلنامه رأی (مطالعات آراء قضائی)، دوره 6، بهار 96 (18).
-کارچانی، مهدی، «بلاتوجیه بودن عدم ثبت علامت تجاری به سبب کاربرد قبلی علامت برای کالاهای خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه»، فصلنامه رأی (مطالعات آراء قضائی)، دوره 6، تابستان 1396 (19).
-کارچانی، مهدی و شهریار نبوی، «موانع اجرایی و تقنینی حفاظت از گیاهان باتکیه بر نهاد حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران»، دانشگاه شهید بهشتی، اولین همایش ملی اکولوژی، تنوع و حفاظت گیاهی، زمستان 1395.
-کارچانی، مهدی، «تحلیل شرط گام ابتکاری در پرتو حقوق اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ایران»، مجله حقوق میزان (صاحب امتیاز: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، شماره هفتم و هشتم.
-کارچانی، مهدی، «استانداردهای رفتاری دولت میزبان در رابطه با مالکیت‌های فکری سرمایه‌گذار در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی»، مجله حقوقی داور (صاحب امتیاز: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، شماره هفدهم و هجدهم، بهار و تابستان 1397.
حوزه های تخصصی
قراردادهای سرمایه‌گذاری قراردادهای مالکیت فکری قراردادهای اختراع قراردادهای علامت تجاری (برند) قراردادهای طرح صنعتی قراردادهای نرم افزاری قراردادهای اسرار تجاری قراردادهای کپی‌رایت قراردادهای استارتاپ‌ها کسب‌ و کار
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران، خیابان اسکندری شمالی، نرسیده به خیابان فرصت
02166900863
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهشهید بهشتی ،رشتهحقوق ، گرایش مالکیت فکری
Bachelor
دانشگاهشهید بهشتی ،رشتهحقوق
loading...