یادگار بدمه
تهران
تهران
لیسانس حقوق
دانشگاه کردستان
1 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز
درباره من:
اینجانب یادگار بدمه، دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی در دانشگاه شهید بهشتی و کارآموز وکالت هستم.
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران، کوی فرهنگیان، خیابان معلم، ساختمان معلم ، واحد 602
07616689588
سوابق تحصیلی و آموزشی
لیسانس
دانشگاه کردستان ، رشته حقوق ، گرایش جزا و جرمشناسی
loading...