مجتبی ابراهیمی
متخصص در امور حقوقی و کیفری
خراسان رضوی
مشهد
4 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
کانون وکلای دادگستری خراسان
اینجانب مجتبی ابراهیمی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد هستم. مقطع کارشناسی حقوق را در دانشگاه پیام نور مشهد سپری نموده و در سال 1395، در رشته حقوق جزا و جرمشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد فارغ‌التحصیل شدم. از مردادماه 1397 در آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری خراسان پذیرفته شده و در حال حاضر، دوره کارآموزی خود را سپری می‌نمایم.

سوابق اجرایی:
کارآموز وکالت دادگستری در کانون وکلای خراسان از مردادماه 1397

سوابق پژوهشی:
1. دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با موضوع ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان، دانشگاه اسلامی مشهد، 1395.
2. انجام پژوهش با موضوع اﺗﺎﻧـﺎزی در ﺣﻘـﻮق اﺳﻼم و ﻏﺮب

زبان:
آشنایی با زبان عربی و انگلیسی
شهر های ارائه خدمت
مشهد
آدرس دفتر
مشهد، بین سناباد ۵۸ و ۶۰، پلاک ۸۰۲
loading...