سید حسین موسوی فر
حقوقدان
تهران
تهران
0 امتیاز
از 0 نظر
درخواست اختصاصی
- مشاور امور حقوق بین الملل یک بین المللی، دارای مقام NGO  مشورتی سازمان ملل متحد
- مشاور رئیس مجمع نمایندگان استان
- مدیریت امور حقوقی و قراردادهای سازمان موقوفات آستان قدس رضوی
استان های ارائه خدمت
تهران خراسان رضوی
آدرس دفتر
تهران، امیر آّباد شمالی، کوی دانشگاه تهران
loading...