صادق سازگاری
تهران
تهران
فوق لیسانس حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی با معدل 18.74
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی با معدل 18.68
کارشناس دبیرخانه هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور و مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران (وزارت صنعت،معدن و تجارت)
کارشناس دبیرخانه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
کارشناس معاونت حقوقی، پیشگیری وپژوهش دیوان عدالت اداری
عضو کمیته حقوقی بررسی و تهیه گزارش ملی حادثه پلاسکو ( ریاست جمهوری)
عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته حقوق عمومی انجمن علمی حقوقی میزان دانشگاه شهید بهشتی
عضو کمیته نظارت بر انجمن‌های علمی دانشگاه شهید بهشتی با حکم ریاست دانشگاه
دانشجوی استعداد درخشان آزمون سراسری سال 1389 با معرفی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در دوره کارشناسی
دانشجوی استعداد درخشان سال 1393 با معرفی دانشگاه شهید بهشتی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در دوره کارشناسی ارشد
کسب رتبه 75 و حضور در یک درصد برتر آزمون دکتری 1395 در رشته حقوق
عضو هیات تحریریه دوماهنامه علمی دانشجویی چارچوب (دانشکده حقوق)
عضوهیات تحریریه دو فصلنامه علمی دانشجویی میزان (دانشکده حقوق)
کسب عنوان مقاله برتر همایش ملی قانون اساسی و حقوق شهروندی
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، ضلع جنوب غرب پل آزمایش
سوابق تحصیلی و آموزشی
فوق لیسانس
دانشگاه شهید بهشتی ، رشته حقوق ، گرایش عمومی
loading...