حسین قاضی زاده
تهران
تهران
دکتری حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
استاد دانشگاه به مدت 10 سال
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
اندرزگو کوچه علوی پ1
02122239085
سوابق تحصیلی و آموزشی
دکتری
دانشگاه تربیت مدرس ، رشته حقوق ، گرایش کیفری
loading...