سعید عظیمی پور
کارشناس حقوقی در امور کیفری و حقوقی
Masters حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
1- مدرک کارشناسی : حقوق قضایی - از دانشگاه آزاد مشهد - ( 1381 - 1385 )
2- مدرک کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی - دانشگاه آزاد مشهد - (1386 - 1390 )
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت
شهر های ارائه خدمت
مشهد
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهآزاد اسلامی واحد مشهد ،رشتهحقوق قضایی
Masters
دانشگاهآزاد اسلامی واحد مشهد ،رشتهحقوق ، گرایش جزا و جرم شناسی
loading...