phone icon ثبت درخواست مشاوره تلفنی فوری

مرحله اول موضوع مشاوره
لطفا سوال خود را به طور کامل وارد نمایید، سوال وارد شده بایستی حداکثر 2000 کاراکتر باشد.
در این روش در کمتر ا ز ۳۰ دقیقه بعد از ثبت درخواست سامانه دادپرداز هماهنگی های لازم برای ارتباط با یکی از بهترین وکلای دادپرداز را فراهم می کند. اگر در مورد موضوع حقوقی خود عجله زیادی دارید این نوع مشاوره مناسب شماست
درخواست خود را مرور کرده و نهایی کنید
موضوع مشاوره
نوع مشاوره تلفنی
user name
زمان مشاوره
مبلغ قابل پرداخت
120 هزار تومان
20 دقیقه مشاوره تلفنی با وکلای مجرب دادپرداز
بانک
تایید سفارش به معنی قبول شرایط و قوانین دادپرداز است
advice page vector
برای ارائه خدمات مطلوب شما می بایست از بین زمان های کاری زیر سه گزینه را انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که میتوانید در روزهای متفاوتی این زمان ها انتخاب کنید
زمان های انتخابی شما