باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به صورت رسمی انجام شود؟وایا دراین صورت مرتکب جرمی شده است یاخیر.باتشکرازپاسخگویی شما
ناشناس
باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به ص...
3 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
با سلام 
ببخشید معنی پیامک که اومده 
پرونده شما به شماره فلان به اجرای مدنی شورتی فلان شهر واصل شد 
یعنی‌چی؟؟؟
ناشناس
با سلام ببخشید معنی پیامک که اومده پرونده شما به شماره فلان به اجرای مدنی شورتی فلان شهر واصل شد یعنی‌چی؟؟؟
5 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
سلام .پدر من خانه را با شخصی مشارکت ساخت نمود(3واحد مالک 2 واحد سازنده) با این شرط که سازنده واحدها را به پدرم بفروشد و او نیز قبول کرد و در قرارداد نیز ذکر شد ولی از دو واحر یکی را به پدر فروخت و طبقه دیگر را فهمیدیم قبل از تخریب به شخصی از اقوام خودش فروخته(به علت مشکل مالی که سازنده داشته و به ما نگفته ).
ناشناس
سلام .پدر من خانه را با شخصی مشارکت ساخت نمود(3واحد مالک 2 واحد سازنده) با این شرط که سازنده واحدها را به پدرم بفروشد و او نیز قبول کرد و در قرارداد نیز ذکر شد ولی از دو واحر یکی را به پدر فروخت و طبق...
6 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن 
کمرم داغون شده شرکت شعبه زده جایه دیگه بزرکتر وماروبیرون کردن منحرفم به جایی میرسه شکایت کنم 42سالمه بااین کمر کاردیگه نمیتونم کار کنم سال به سالم مارو تسویه میکردن این قانون درسته الان پولی برای تسویه نمیگیرم دواگه شکایت خواسته باشم بکنم نباید تسویه کنم شرمنده مدرکم سیکله تورو خدا راهنمایی کنید
محمدرضا علی میرزایی
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن...
8 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن 
کمرم داغون شده شرکت شعبه زده جایه دیگه بزرکتر وماروبیرون کردن منحرفم به جایی میرسه شکایت کنم 42سالمه بااین کمر کاردیگه نمیتونم کار کنم سال به سالم مارو تسویه میکردن این قانون درسته الان پولی برای تسویه نمیگیرم دواگه شکایت خواسته باشم بکنم نباید تسویه کنم شرمنده مدرکم سیکله تورو خدا راهنمایی کنید
محمدرضا علی میرزایی
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن...
8 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن 
کمرم داغون شده شرکت شعبه زده جایه دیگه بزرکتر وماروبیرون کردن منحرفم به جایی میرسه شکایت کنم 42سالمه بااین کمر کاردیگه نمیتونم کار کنم سال به سالم مارو تسویه میکردن این قانون درسته الان پولی برای تسویه نمیگیرم دواگه شکایت خواسته باشم بکنم نباید تسویه کنم شرمنده مدرکم سیکله تورو خدا راهنمایی کنید
محمدرضا علی میرزایی
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن...
8 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن 
کمرم داغون شده شرکت شعبه زده جایه دیگه بزرکتر وماروبیرون کردن منحرفم به جایی میرسه شکایت کنم 42سالمه بااین کمر کاردیگه نمیتونم کار کنم سال به سالم مارو تسویه میکردن این قانون درسته الان پولی برای تسویه نمیگیرم دواگه شکایت خواسته باشم بکنم نباید تسویه کنم شرمنده مدرکم سیکله تورو خدا راهنمایی کنید
محمدرضا علی میرزایی
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن...
8 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن 
کمرم داغون شده شرکت شعبه زده جایه دیگه بزرکتر وماروبیرون کردن منحرفم به جایی میرسه شکایت کنم 42سالمه بااین کمر کاردیگه نمیتونم کار کنم سال به سالم مارو تسویه میکردن این قانون درسته الان پولی برای تسویه نمیگیرم دواگه شکایت خواسته باشم بکنم نباید تسویه کنم شرمنده مدرکم سیکله تورو خدا راهنمایی کنید
محمدرضا علی میرزایی
سلام نزدیک 17 ساله تویک شرکت شخصی کارمیکردم باقرارداده ماه به ماه حالامنوانداختن بیرون نزدیک 10سال شب کاربودم باکارسنگین 7سال بعدش چرخشی باکمی کار سبکتر 3روزم بدون قرارداد کارکردم بعدمنو بیرون کردن...
8 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
میخوام از همسرم طلاق بگیرم ولی به هیچ وجه نمیخوام ببینمش حتی در دادگاه ومیخوام کلیه حق وحقوقم گرفته شود ایا میشه واگر پاسخ مثبته هزینش چقدر میشه؟
مژگان حکاک
میخوام از همسرم طلاق بگیرم ولی به هیچ وجه نمیخوام ببینمش حتی در دادگاه ومیخوام کلیه حق وحقوقم گرفته شود ایا میشه واگر پاسخ مثبته هزینش چقدر میشه؟
8 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام خسته نباشید.بنده از دی ماه سال ۹۷ در مهدکودکی مشغول به کار شدم تا آذر ماه امسال که اخراج شدم.در شرایط کاری اول گفته بودن  بعد از ۳ماه بیمه میکنن،و از اداره بهزیستی که میامدن میگفتن بگید داریم بیمه میشیم.تا۶ماه بعد من را بیمه کردند.در کلاس تعداد بچه ها زیاد هست و بچه های نا ارامی در کلاس هستند که در هنگام رقص و بازی بچه ای بچه دیگر را هول داد و حادثه به وجود آمد و من را اخراج کردند
میخواستم ازتون بپرسم سنواتو عیدی به من تعلق میگیرد؟و راهنمایی درباره این ۲موضوع بهم بکنید🙏🙏
ناشناس
سلام خسته نباشید.بنده از دی ماه سال ۹۷ در مهدکودکی مشغول به کار شدم تا آذر ماه امسال که اخراج شدم.در شرایط کاری اول گفته بودن بعد از ۳ماه بیمه میکنن،و از اداره بهزیستی که میامدن میگفتن بگید داریم بیم...
13 ساعت پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
مهریه را چطور میتونم مطالبه کنم وچقدر طول میکشه 
همچنین چطوردارایی های همسرم را اثبات کنم که مجبور به پرداخت زودتر مهریه بشه
ممنونم
لیلا
مهریه را چطور میتونم مطالبه کنم وچقدر طول میکشه همچنین چطوردارایی های همسرم را اثبات کنم که مجبور به پرداخت زودتر مهریه بشه ممنونم
15 ساعت پیش
2 پاسخ 2 نظر 3 بازدید
طلب مهریه
چطور مهریه را به اجرا بزارم
لیلا
طلب مهریه چطور مهریه را به اجرا بزارم
15 ساعت پیش
1 پاسخ 1 نظر 2 بازدید
با عرض سلام
یکی از اقوام ۱ سال پیش از همسرشون جدا شده بودن متاسفانه ۳ روز پیش فوت کردن،ایشون ۳ تا فرزند داشتن که حضانت یکی از بچه ها با خودش بوده و ۲ تا بچه دیگه با مادرشون،قابل عرض هست که پدرشون هم یعنی پدربزرگ پدری این بچه ها هم در قید حیات نیستن.
در حال حاضر سوالم این هست که عموی کودکی که حضانتش با پدرش بوده میتونه سرپرستی بچه رو به عهده بگیره یا خیر؟
با تشکر
کوروش
با عرض سلام یکی از اقوام ۱ سال پیش از همسرشون جدا شده بودن متاسفانه ۳ روز پیش فوت کردن،ایشون ۳ تا فرزند داشتن که حضانت یکی از بچه ها با خودش بوده و ۲ تا بچه دیگه با مادرشون،قابل عرض هست که پدرشون هم ی...
1 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام
این یک نمونه تست می باشد
dd
سلام این یک نمونه تست می باشد
1 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
1- دو سند عادی برای توافق مهریه وجود دارد که معارض هستند از نظر تاریخی هم یکسان نیستند شاهدینی و پیامکهای مبادله شده با طرفین وجود دارد که دومین سند را نقض می کند با آنها می توان از دادگاه درخواست ابطال سند دوم را داشت
2- صرفا با حکم تمکین که اجرا نشده اگر زوج دادخواست عدم سازش تقدیم کند حق تصنیف دارایی بعد از طلاق برای زوجه بوجود می آید یانه ؟
ناشناس
1- دو سند عادی برای توافق مهریه وجود دارد که معارض هستند از نظر تاریخی هم یکسان نیستند شاهدینی و پیامکهای مبادله شده با طرفین وجود دارد که دومین سند را نقض می کند با آنها می توان از دادگاه درخواست ابط...
1 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
دردعوی الزام به تمکین زوجه محکوم شده قطعیتم پیداکرده زوجهیچ وقت قصددرخواست رأی تمکین رانداده الان زوجه چگونه وازچه طریقی آمادگی خودرابرای تمکین اعلام کند؟تادرصورت امتناع زوج ازادامه زندگی بتونه درخواست مطالبه نفقه آینده رابدهد؟؟؟سپاسگذارم
,
دردعوی الزام به تمکین زوجه محکوم شده قطعیتم پیداکرده زوجهیچ وقت قصددرخواست رأی تمکین رانداده الان زوجه چگونه وازچه طریقی آمادگی خودرابرای تمکین اعلام کند؟تادرصورت امتناع زوج ازادامه زندگی بتونه درخواس...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به صورت رسمی انجام شود؟وایا دراین صورت مرتکب جرمی شده است یاخیر.باتشکرازپاسخگویی شما
ناشناس
باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به ص...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
سلام زوجی درخواست طلاق داده زوجه درمنزل پدرش هست.وکیل زوج درتماس تلفنی فقط گفته بیاییدنفقتونوبگیرید ولی زوجه نگرفته.وتماس فقط یکباربوده
ایا همان یک تماس مرد را از دادن نفقه ومحکومیت ان رفع میکند
مهسان
سلام زوجی درخواست طلاق داده زوجه درمنزل پدرش هست.وکیل زوج درتماس تلفنی فقط گفته بیاییدنفقتونوبگیرید ولی زوجه نگرفته.وتماس فقط یکباربوده ایا همان یک تماس مرد را از دادن نفقه ومحکومیت ان رفع میکند
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
سلام.پیامی هم هم بااین متن واسه من اومده.اقای حمیدحسنی.پرونده شما.به شماره پرونده960...............،ب شعبه2اجراکیفری بهارستان واصل شد
حمیدحسنی
سلام.پیامی هم هم بااین متن واسه من اومده.اقای حمیدحسنی.پرونده شما.به شماره پرونده960...............،ب شعبه2اجراکیفری بهارستان واصل شد
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
با سلام و عرض خسته نباشید

دوست عزیز من در کافه قنادی کار میکنم ده ماه در این مدت هی کم کم به من پول دادن ولی ب اندازه و حقوق دیگر مطالبات نبود قرارداد هم نمیدن من صرف بخاطر اشنایی اومدم ک کلاهبرداری کردن الان فقط حدود ۲۵ میلیون حقوقم مونده و بیمه وسنوات و غیره همچی مونده هیچی نداده فقط زیر زیر ۱۰ میلیون داده من چندتا فیلم هم ازشون گرفتم چون قرار داد نداشتم ک در حال بحث با صاحبکار هستم و توش دقیقا زمان اومدن تا ب الان رو میگم و ایشون تایید میکنه الان چطور میتونم شکایت کنم
احسان اسکندری
با سلام و عرض خسته نباشید دوست عزیز من در کافه قنادی کار میکنم ده ماه در این مدت هی کم کم به من پول دادن ولی ب اندازه و حقوق دیگر مطالبات نبود قرارداد هم نمیدن من صرف بخاطر اشنایی اومدم ک کلاهبرداری...
2 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 12 بازدید
تیرماه امسال با ماشینم تصادف ڪردم زدم به یه نفر پاڪستانی بعد دو روز تو بیمارستان ڪه بود مرد،رفتم دادسرا مدارڪ ماشین،بیمه و ضامن رو معرفی ڪردم و ماشین رو هم از پارڪینگ اووردم بیرون الان بعد از ۵ ماه یه پیامی به گوشیم اومده ڪه قرار نهایی صادر شد یعنی چی؟
ناشناس
تیرماه امسال با ماشینم تصادف ڪردم زدم به یه نفر پاڪستانی بعد دو روز تو بیمارستان ڪه بود مرد،رفتم دادسرا مدارڪ ماشین،بیمه و ضامن رو معرفی ڪردم و ماشین رو هم از پارڪینگ اووردم بیرون الان بعد از ۵ ماه یه...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام وقتتون بخیر من از شوهرم جدا شدم فرزندان پیش خودش بوده الان به من داده بچه هارو ولی حضانت به من نداده الانم ناپدید شده میترسم بعد از چند سال بخواهد از من بگیرتشون من الان چیکار میتونم بکنم بتونم حضانت بگیرم خودش متواری شده وخطش خاموش کرده لطفا راهنماییم کنید
بهنام
سلام وقتتون بخیر من از شوهرم جدا شدم فرزندان پیش خودش بوده الان به من داده بچه هارو ولی حضانت به من نداده الانم ناپدید شده میترسم بعد از چند سال بخواهد از من بگیرتشون من الان چیکار میتونم بکنم بتونم ح...
2 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
باسلام ازی آقایی ی خانه خریدم که قولنلمه ای وتحت عنوان هبه معوض به این صورتکه درعوض  چهل ملیون یک خانه شش دانگ به اسم بنده کرده است !الان فروشنده ادعامیکنه که من پولوبهش تحویل ندادم !اگردوشاهدخواهروبرادرخودموببرم دست روقرآن بزارن که دیدندمن تومغازه پولونقداتحویلش دادم بعدتوبنگاه خونه رابه اسمم کرده قاضی قبول میکنه؟؟وپرونده منع تعقیب میخوره؟
,
باسلام ازی آقایی ی خانه خریدم که قولنلمه ای وتحت عنوان هبه معوض به این صورتکه درعوض چهل ملیون یک خانه شش دانگ به اسم بنده کرده است !الان فروشنده ادعامیکنه که من پولوبهش تحویل ندادم !اگردوشاهدخواهروبر...
2 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
می خواستم یک نرم افزار برای ارایه خدمات به خارج از کشور در گوگل پلی منتشر کنم ولی در قوانین داخلی جرم است ولی مشتری ها همه از خارج از کشور هستند و این کار با قوانین کشور انها مغایرت ندارد ایا این کار مجرمانه است
ناشناس
می خواستم یک نرم افزار برای ارایه خدمات به خارج از کشور در گوگل پلی منتشر کنم ولی در قوانین داخلی جرم است ولی مشتری ها همه از خارج از کشور هستند و این کار با قوانین کشور انها مغایرت ندارد ایا این کار...
2 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
پیمانکار یک شرکت اسانسوری بودم به در خواست مدیر شرکت واسرار صاحب کار برای نصب دربهای اسانسور صاحب کار به محل کار رفتم  کاری که هنوز زمان انجام ان نرسیده بود وخطر زیاد داشت وچون صاحبکار زودتر از برنامه می خواست ساختمان را راه اندازی کندمجبور به انجام این کار شدم که از طبقه سوم سقوط کردم وکمرم شکست می خواستم بدانم تقصیر من در حادثه چقدر است
مهدی
پیمانکار یک شرکت اسانسوری بودم به در خواست مدیر شرکت واسرار صاحب کار برای نصب دربهای اسانسور صاحب کار به محل کار رفتم کاری که هنوز زمان انجام ان نرسیده بود وخطر زیاد داشت وچون صاحبکار زودتر از برنامه...
2 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 2 بازدید
با سلام دوماه از حکم من گذشتع ومن تازه درخواست اعسار زده ام ایا 
موافقت میشود با اعسارم یا خیر وپرونده ب شهبه اجرای مدنی واصل 
شد یعنی چ
ناشناس
با سلام دوماه از حکم من گذشتع ومن تازه درخواست اعسار زده ام ایا موافقت میشود با اعسارم یا خیر وپرونده ب شهبه اجرای مدنی واصل شد یعنی چ
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به صورت رسمی انجام شود؟وایا دراین صورت مرتکب جرمی شده است یاخیر.باتشکرازپاسخگویی شما
ناشناس
باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به ص...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 0 بازدید
تخریب و نوسازی آپارتمان
من دریک آپارتمان 4طبقه و16 واحدی زندگی می کنم که حدود25 سال است که قدمت دارد.قدرسهم این ملک تقریبا خوب است.واحد های شمالی 94 متری و واحد های جنوبی 96 متری هستند اکثرهمسایگان بیش از9واحد ترغیب شده اند که با یک سازنده مشارکت کنند که درقبال آن 120تا 130متر آپارتمان نوساز بعلاوه پول رهن بابت اجاره خانه تا 200میلیون تومان بلا عوض بگیرند.حالا سوال من اینست که با توجه به قدمت آپارتمان و تعدادی مخالف این کار عقلانی می باشد یا نه؟
اگراینکاردرست است راه قانونی آن که خدای نکرده یه موقع سازنده کلاهبردار از آب درنیاد یا در بین کار دبه در نیاره ( پیمانکاربواسطه مشکلات اقتصادی که در مملکت وجود داره از کیفیت و کمیت قرارداد اولیه عدول کند) بعدا پول اضافی بخواهد یا از کیفیت ساخت بزند چگار باید کرد که این وضعیت پیش نیاید.چون مخالفان بیشتر برای همین ترس هست که موافق تخریب نیستند.
چه راهکاری پیشنهاد می کنید
ناشناس
تخریب و نوسازی آپارتمان من دریک آپارتمان 4طبقه و16 واحدی زندگی می کنم که حدود25 سال است که قدمت دارد.قدرسهم این ملک تقریبا خوب است.واحد های شمالی 94 متری و واحد های جنوبی 96 متری هستند اکثرهمسایگان بی...
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 1 بازدید
سلام وقت بخیر یه خانمی اومد به سوپر مارکت دم خونمون شروع کرد به تهمت زدن خانوادگی ما  من ازطریق دوربین مغازه شماره پلاک ماشین برداشتم که شکایت کنم ایاشکایت کنم میتونم اون خانومو پیداش کنم وادای شرف کنم که زندگی مارو بهم ریخته
صدیقه نجفی
سلام وقت بخیر یه خانمی اومد به سوپر مارکت دم خونمون شروع کرد به تهمت زدن خانوادگی ما من ازطریق دوربین مغازه شماره پلاک ماشین برداشتم که شکایت کنم ایاشکایت کنم میتونم اون خانومو پیداش کنم وادای شرف کن...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
با سلام من مدت یک ماه هست که از همسرم جدا شدم ولی بعد از یک ماه  یک شکایت قدیمی (شش سال پیش) راکه به دلیل ضرب وشتم بود وبا قید وثیقه آزاد شدم را دوباره در دادگاه مطرح کرده و الان دادگاه رای به ۵ ماه زندان و پرداخت ۱۳ م دیه  کرده سوال آیا می توان از شکایتی که شش سال از آن گذشته را دوباره در دادگاه طرح کرد واینکه چطور می شه زندان نرفت ؟
ناشناس
با سلام من مدت یک ماه هست که از همسرم جدا شدم ولی بعد از یک ماه یک شکایت قدیمی (شش سال پیش) راکه به دلیل ضرب وشتم بود وبا قید وثیقه آزاد شدم را دوباره در دادگاه مطرح کرده و الان دادگاه رای به ۵ ماه ز...
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به صورت رسمی انجام شود؟وایا دراین صورت مرتکب جرمی شده است یاخیر.باتشکرازپاسخگویی شما
ناشناس
باسلام.اگر برعلیه ظهرنویس چک بعنوان ضامن اجراییه صادرشده باشد وکلیه حسابهای بانکی هم مسدود شده باشه ایا برای عدم توقیف ماشین که وسیله کار وی نیزمیباشدمیتواند انرا به اسم همسرش قولنامه کند یا باید به ص...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
سلام خسته نباشید 
من در استخری کار میکنم که ساعتی حقوق میگیرم بطور معمول ساعتی ۱۱۰۰۰ باید بگیرم که کمتر از این مبلغه (ساعتی 8000) بدون هیچگونه مزایا از برج ۱۲ سال ۹۷ تا برج ۸ امسال مشغول بودم


چطور و چگونه می‌توانم شکایت کنم؟
(در اختیارم فقط چند لیست ساعات کاریه با پرینت حساب های واریزی)
قرارداد دسته کارفرماس
ممنون راهنمایی کنید
ناشناس
سلام خسته نباشید من در استخری کار میکنم که ساعتی حقوق میگیرم بطور معمول ساعتی ۱۱۰۰۰ باید بگیرم که کمتر از این مبلغه (ساعتی 8000) بدون هیچگونه مزایا از برج ۱۲ سال ۹۷ تا برج ۸ امسال مشغول بودم چطور و...
3 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
سلام وعرض ادب.یک برگه داریم که نشان دهنده این هست که پدربزرگ مادری من صاحب چندقطعه زمین زراعی میباشد در اطراف شهر اما نمیدانیم اکنون دردست چه کسی بوده وهست دراون سند نوشته شده سندقطعی مشتمل بررهن وانتقال دهنده وزارت اصلاحات ارضی وانتقال گیرنده پدربزرگ مادری من ازطریق چه مرجعی میشود پیگیری کرد
؟
ناشناس
سلام وعرض ادب.یک برگه داریم که نشان دهنده این هست که پدربزرگ مادری من صاحب چندقطعه زمین زراعی میباشد در اطراف شهر اما نمیدانیم اکنون دردست چه کسی بوده وهست دراون سند نوشته شده سندقطعی مشتمل بررهن وانت...
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
با عرض سلام وخسته نباشید . ببخشید سوالم از شما اینه که .جزای نقدی که در حکمی تعیین میشود و فقط در ابلاغیه ذکر شده است . چه زمانی باید پرداخت  گردد .

1- ایا خودمان باید برای پرداخت ان اقدام کنیم ؟
2- یا  به صورت پیامک  زمان پرداخت ان به ما اعلام می شود؟ 

با تشکر از زحمات شما.
ناشناس
با عرض سلام وخسته نباشید . ببخشید سوالم از شما اینه که .جزای نقدی که در حکمی تعیین میشود و فقط در ابلاغیه ذکر شده است . چه زمانی باید پرداخت گردد . 1- ایا خودمان باید برای پرداخت ان اقدام کنیم ؟ 2-...
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
سلام وعرض ادب.یک برگه داریم که نشان دهنده این هست که پدربزرگ مادری من صاحب چندقطعه زمین زراعی میباشد در اطراف شهر اما نمیدانیم اکنون دردست چه کسی بوده وهست ازطریق چه مرجعی و چگونه باید پیگیری کنیم؟
ناشناس
سلام وعرض ادب.یک برگه داریم که نشان دهنده این هست که پدربزرگ مادری من صاحب چندقطعه زمین زراعی میباشد در اطراف شهر اما نمیدانیم اکنون دردست چه کسی بوده وهست ازطریق چه مرجعی و چگونه باید پیگیری کنیم؟
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
سلام فردی از من و سه نفر دیگه شکایت کرده بود در دادگاه نتونست ثابت کنه و من و دو نفر دیگه حکم برائت گرفتیم و یه نفر هم حکم به پرداخت دیه دادن الان یه پیام برام امده که پرونده شما به شعبه 12 اجرا کیفری واصل شد میخواستم بدونم منظور از این پیام چیه ؟با تشکر
علیرضا
سلام فردی از من و سه نفر دیگه شکایت کرده بود در دادگاه نتونست ثابت کنه و من و دو نفر دیگه حکم برائت گرفتیم و یه نفر هم حکم به پرداخت دیه دادن الان یه پیام برام امده که پرونده شما به شعبه 12 اجرا کیفری...
3 روز پیش
1 پاسخ 1 نظر 4 بازدید


loading...