سلام یک سفته ده میلیونی دست کارفرما بوده و دارای تاریخ . یک سال از تاریخ سفته گذشته ولی ایشان سفته را اجرا گذاشته و الان ماشین بنده توقیف می باشد لطفاً بفرمایید چگونه ماشین را از توقیف دربیاورم و ثابت...

سلام یک سفته ده میلیونی دست کارفرما بوده و دارای تاریخ . یک سال از تاریخ سفته گذشته ولی ایشان سفته را اجرا گذاشته و الان ماشین بنده توقیف می باشد لطفاً بفرمایید چگونه ماشین را از توقیف دربیاورم و ثابت نمایم به ایشان بدهکار نیستم

10 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1037 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناساگر سفته بابت حسن انجام کار به کارفرما سپرده شده است باید یا قراردادی دراین زمینه داشته یا پشت سفته یا در برگه یا رسیدی مطلب ادا میشد که بابت ضمانت است در غیر این موارد وجود سفته در ید دارنده دال برمدیونیت دارد شماباید بااثبات این موضوع بااستناد به شهادت شهود یا دیگر مدارک عدم مدیونیت خودرا ثابت نمایید

1402-06-31 08:48:16

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...