آیا کسی که نتواند در تاریخ مقرر برای معامله در دفترخانه حاضر شود میتواند بعدا با گواهی پزشکی عذر خود را موجه نماید؟
ناشناس

آیا کسی که نتواند در تاریخ مقرر برای معامله در دفترخانه حاضر شود میتواند بعدا با گواهی پزشکی عذر خود را موجه نماید؟

10 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 49 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسیده الهام برکاتی
سیده الهام برکاتی

وکیل پایه یک دادگستریاگر موضوع به مرحله دادگاه رسیده دیگر چاره ای جز ارائه مدرک مذکور جهت توجیه عدم حضور نیست و اعتبار بخشیدن به آن بستگی به شرایط پرونده و نظر قاضی دارد.زیرا این مسئله وجود دارد که شما میتوانستید با ارسال اظهارنامه به طرف قراردادتان این مطلب را قانونا به وی بیان داشته و تاریخ دیگری برای انجام مورد قرارداد تعیین کنید.

1397-10-12 13:26:31
مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...