آیا کسی که نتواند در تاریخ مقرر برای معامله در دفترخانه حاضر شود میتواند بعدا با گواهی پزشکی عذر خود را موجه نماید؟

آیا کسی که نتواند در تاریخ مقرر برای معامله در دفترخانه حاضر شود میتواند بعدا با گواهی پزشکی عذر خود را موجه نماید؟

4 سال پیش
2 پاسخ 0 نظر 512 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسیده الهام برکاتی
سیده الهام برکاتی

وکیل پایه یک دادگستریاگر موضوع به مرحله دادگاه رسیده دیگر چاره ای جز ارائه مدرک مذکور جهت توجیه عدم حضور نیست و اعتبار بخشیدن به آن بستگی به شرایط پرونده و نظر قاضی دارد.زیرا این مسئله وجود دارد که شما میتوانستید با ارسال اظهارنامه به طرف قراردادتان این مطلب را قانونا به وی بیان داشته و تاریخ دیگری برای انجام مورد قرارداد تعیین کنید.

1401-11-11 17:50:53
مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
ناشناس
ناشناسبا سلام
اگر در زمره معاذیر موجه قانونی باشد بله

1401-11-11 17:50:53

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...