دادخواست شماره 1402220621886352 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به حوزه شماره 123 (ویژه حصر وراثت) شورای حل اختلاف مجتمع امام حسن مجتبی (ع) شهر همدان ارجاع و با شماره پرونده 140228920001185519 و رمز...

دادخواست شماره 1402220621886352 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به حوزه شماره 123 (ویژه حصر وراثت) شورای حل اختلاف مجتمع امام حسن مجتبی (ع) شهر همدان ارجاع و با شماره پرونده 140228920001185519 و رمز شخصی 57932 ثبت گردید خواستم ببینم این پیام برام اومده چیه

9 ماه پیش
0 پاسخ 1 نظر 242 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالناشناس
ناشناسیعنی دادخواست مبنی بردرخواست گواهی انحصاروراثت توسط شما به شورا ثبت شده است

1402-07-26 09:08:46

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...