مهدی قربانی
pages.general.lawyer_trainee'
صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
کانون وکلای دادگستری مرکز
بندر عباس بلوار شهيد حقاني بالاتر از ميدان شريعتي روبروي برج اصناف كوچه خوبان٣ ساختمان پرديسان٥ ط١ واحد١كدپستي٧٩١٤٨٥٤٥٦٣
+989133597962
091٥٥٥96112
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...