حجت اله کریمیان
pages.general.lawyer_trainee'
عضو صندوق بازنشستگی کشوری مشمول مقررات بازنشستگی آن صندوق
کانون وکلای دادگستری اصفهان
اصفهان بهارستان میدان ولیعصر ساختمان ولیعصر طبقه ٣ واحد ٣ دفتر آقای علی اصغر نیک نژاد
+989132288764
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...