سیدفاضل موسوی
وکیل پایه یک دادگستری
بازنشسته قانون تامین اجتماعی
کانون وکلای دادگستری مرکز
سمنان بلوار قائم جنب روزنامه پیام استان سمنان
+989121424044
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...