حسین قادری فر
pages.general.lawyer_trainee'
بازنشسته دادگستری
کانون وکلای دادگستری مرکز
تهران بلوار ارتش سوهانک کوچه بشارت پلاک ٢ واحد ١
+989129318223
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...