علی حسن پور
کار آموز وکالت
بازنشسته استخدام کشوری
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
تبریز خیابان آبرسان بالاتر از بیمارستان شمس پلاک ٤٧ طبقه اول دفتر وکالت محمدرضا احسن زاده
+989148064348
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...