رضا احمدی نیا
کار آموز وکالت
بازنشسته مشمول سایر مقررات بازنشستگی
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
تبریز چهارراه آبرسان ساختمان بانک سرمایه دفتر وکالت علی مهدیزاده
+989143161796
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...