نادیه یعقوبی
کار آموز وکالت
صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
کانون وکلای دادگستری مرکز
چهارراه رسالت - رسالت شمالی - ساختمان رسالت طبقه سوم واحد ٣٠٧
+989138963613
09121109614
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...