عباس پهلوان زاده
وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیات علمی دانشگاه
کانون وکلای دادگستری مرکز
سمنان گرمسار ارادان بلوار انقلاب روبروی بانک مسکن طبقه همکف
+989122543840
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...