عباسعلی ارجی
کار آموز وکالت
بازنشسته نیروهای مسلح
کانون وکلای دادگستری خراسان
مشهد بلوار سجاد ٣ پلاک ٤٨ طبقه دوم
+989153004758
اطلاعات این صفحه از مراجع رسمی اخذ و جهت تسهیل دسترسی به فهرست وکلای کشور به شما نمایش داده می‌شود. دادپرداز شخصاً اطلاعات این صفحه را ارزیابی نکرده و تایید نمی‌کند.
مشاهده وکلای تایید شده دادپرداز
loading...