سلام عقد اجاره ای بین موجر و مستاجر به مدت یک سال منعقد میشود آیا مستاجر میتواند بعد از گذشت چند ماه خواهان فسخ اجاره شود؟ وآیا موجر میتواند مطالبه ضرر وزیان کند؟
مــحــســن

سلام عقد اجاره ای بین موجر و مستاجر به مدت یک سال منعقد میشود آیا مستاجر میتواند بعد از گذشت چند ماه خواهان فسخ اجاره شود؟ وآیا موجر میتواند مطالبه ضرر وزیان کند؟

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالآرمین استادهاشمی
آرمین استادهاشمی

کارآموز وکالتسلام،عقد اجاره یک عقد لازم هست و جز با توافق دو طرف و موارد فسخ مصرح در قانون قابل بهم زدن نمی باشد.موفق باشید

1397-12-21 12:14:33
مشاهده رزومه وکیل ثبت درخواست اختصاصی

پاسخ به نظر

loading...