کارمندی بودم در حین خواسته اعاده بکار از دیوان عدالت بمنظور دریافت مستمری سال96 استعفا نمودم حال حکم بازگشت بکار دارم و 19/2/98 اجراشده است میشود با وجود استعفا از سازمان طرف شکایت خواسته الزام به احت...

کارمندی بودم در حین خواسته اعاده بکار از دیوان عدالت بمنظور دریافت مستمری سال96 استعفا نمودم حال حکم بازگشت بکار دارم و 19/2/98 اجراشده است میشود با وجود استعفا از سازمان طرف شکایت خواسته الزام به احتساب ایام انفکاک/ بلاتکلیفی به عنوان مرخصی را درخواست نمود واز کار در ان نهاد اجتناب کرد ضمنا از مورخ سال 93 شکایت مطرح گردیده بود

4 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 52 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
loading...