سلام وعرض ادب دخترم الان شش ونیم سال دارد وشوهرم دادخواست طلاق داده ودادگاه درمرحله داوری می باشد بلاتکلیف هستم زیرادرموردحضانت دخترم نگرانم باتوجه به اینکه مدارس درحال بازگشایی می باشد وشهرمحل تولد من شهریگری می باشد اگردرخانه شوهربمانم ورای صادرشود شایدحضانت دخترم راراحتتربه پدرش بدهند واگردرمحل سکونت شوهرم بمانم باتوجه به اینکه دخترم مدرسه برودازشهریوردیگرنمی توانم اعتراض به رای را به دادگاه شهرخودم بزنم ومجبوربه ماندن درخانه شوهرهستم اگربرم شهرخودم دخترم انجامد سه میرودوشایدشرایط حضانت دادنش به پدرش سختترشود وبهتربرای من به همین دلیل نگرانم می شودراهنمایی کنید چکاری درست است؟ چکاری باعث می شدحضانت دخترم بعدازهفت سال به من داده شود؟
سلام وعرض ادب دخترم الان شش ونیم سال دارد وشوهرم دادخواست طلاق داده ودادگاه درمرحله داوری می باشد بلاتکلیف هستم زیرادرموردحضانت دخترم نگرانم باتوجه به اینکه مدارس درحال بازگشایی می باشد وشهرمحل تولد...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
با سلام همسرم در معدن راننده بودن که صابکار ایشون 
از فروردین ماه حقوق به ما ندادن و بیمه هم نکردن در صورتی که جریمه داره اگه بیمه نشن ویکبغر سال قبل هم درست همین ماه شوهرم رو از کار بیکار کرد و حقوق کاملمونو نداد.یکبار شکایت کردیم تاریخش ۲۲ بود که نیومدن و به هم خورد و می‌خوایم دوباره انجام بدیم یعنی دادخواست دوباره بدیم باید بریم دفتر پیشخوان برامون انجام بدن از اول چون رمز عبور یادمون رفته
با سلام همسرم در معدن راننده بودن که صابکار ایشون از فروردین ماه حقوق به ما ندادن و بیمه هم نکردن در صورتی که جریمه داره اگه بیمه نشن ویکبغر سال قبل هم درست همین ماه شوهرم رو از کار بیکار کرد و حقوق...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
باسلام وادب شوهرم دادخواست طلاق داده وشهرمحل تولدمون شهردیگری می باشد وباتوجه به اینکه دادگاه محل زندگی قبول نمی کندکه پرونده رابه شهرمن بفرستدوازانجاییکه دخترم شش ونیم سال دارد وچندماه دیگرهفت سال می شودو به بازگشایی مدارس نزدیک می شویم من واقعادرموردحضانت دخترم نگرانم ونمی دانم چکارکنم اگردخترم رادرمدرسه محل سکونت ثبت نام کنم آنوقت می ترسم حضانت دخترم راراحتتربه پدرش بدهند همچنین اگر ای اولیه طلاق رابدهنداخرمن چگونه درمنزل مردیکه دادخواست طلاق داده بمانم اگرمنزل راترک کنم وبه شهرخودم بادخترم بروم بعضی وکلا می گویند درآن صورت حق وحقوق زن ضایع می شود خواهش می کنم من راهنمایی کنید چکاری درست است که به فایدمن ودخترم باشد ودرصورت طلاق هم دخترم بامن بماند هم حق وحقوق رابتوانم بگیرم چکارکنم؟ کجابمانم؟
باسلام وادب شوهرم دادخواست طلاق داده وشهرمحل تولدمون شهردیگری می باشد وباتوجه به اینکه دادگاه محل زندگی قبول نمی کندکه پرونده رابه شهرمن بفرستدوازانجاییکه دخترم شش ونیم سال دارد وچندماه دیگرهفت سال می...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
باسلام ایا قاضی برای زن درزمانیکه مرد دادخواست طلاق می‌دهد وزن درمنزل مردسکونت دارد درحکم خودنفقه تعیین می کند؟واگرزن وقتی مرددادخواست طلاق داده منزل راترک کندوبه شهرخودش برود آیا دراین صورت حقوق اززن ضایع می شود؟ وآیا اصلا درصورت دادخواست طلاق ازطرف مرد موضوع تمکین ازطرف زن دیگرمعنایی دارد؟
باسلام ایا قاضی برای زن درزمانیکه مرد دادخواست طلاق می‌دهد وزن درمنزل مردسکونت دارد درحکم خودنفقه تعیین می کند؟واگرزن وقتی مرددادخواست طلاق داده منزل راترک کندوبه شهرخودش برود آیا دراین صورت حقوق اززن...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
سلام خدمت شما ممنون ازپاسخ شما اگرمرد دادخواست طلاق بدهد ایازن می تواند به شهرخودش برود ودیگردرمنزل شوهرنماند؟ ایازمانیکه دادخواست طلاق ازطرف مرد است آیا تمکین زن دیگرمعنایی دارد؟ واگرمرد استشهادیه تهیه کن برمبنای اینکه زن درمنزل شوهرسکونت دارد اما زن بدلیل دادخواست مرد دیگر صلاح نداند درآن منزل بماند وبه شهرخودش برود دراین صورت ایاحقی ازحقوق مالی زوجه ضایع می شود؟ ازقبیل مهریه. نفقه. اجرت المثل. شرط تنصیف اموال ویاحضانت کودک؟
سلام خدمت شما ممنون ازپاسخ شما اگرمرد دادخواست طلاق بدهد ایازن می تواند به شهرخودش برود ودیگردرمنزل شوهرنماند؟ ایازمانیکه دادخواست طلاق ازطرف مرد است آیا تمکین زن دیگرمعنایی دارد؟ واگرمرد استشهادیه ت...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
سلام وخسته نباشید اگرمرددادخواست طلاق بدهد ایادیگرتمکین معنایی دارد؟ وآیا ن می تواند بادخترش به شهرخودش برود؟ واگرزن برودشهر خودش ایاحق وحقوقی ازجمله نفقه یااجرت المثل یاشرط تنصیف اموال یانه یه ازاوضایع می شود بدلیل اینکه بعدازداذخداست طلاق ازطرف مرد به شهرخودش زن رفته؟
سلام وخسته نباشید اگرمرددادخواست طلاق بدهد ایادیگرتمکین معنایی دارد؟ وآیا ن می تواند بادخترش به شهرخودش برود؟ واگرزن برودشهر خودش ایاحق وحقوقی ازجمله نفقه یااجرت المثل یاشرط تنصیف اموال یانه یه ازاوضا...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
با سلام خدمت وکیلان محترم
 در ساله پیش همسرم به علت ترکه انفاق محکوم شد وبا تعهد کتبی در دادسرا بالاجبار خانه ای در پرند اجاره کرد وبعد مرا ترک کرد وبه خانه مادرش رفت وامسال قبل از پایان قرارداد ۲ماه قبل خانه را فسخ کرده و منم خونه رو تخلیه نکردم تا صاحب خانه حکم تخلیه بیاورد و۲ماهی است با۲۰۰ ریختن به عنوانه نفقه با حقوق ۴/۵ تومان مرا در شرایط عسروحرج قرار داده ایا می توانم در نفقه محکومش کنم اینبار لطفا نظراتتون را بفرمایید؟؟؟؟؟؟
با سلام خدمت وکیلان محترم در ساله پیش همسرم به علت ترکه انفاق محکوم شد وبا تعهد کتبی در دادسرا بالاجبار خانه ای در پرند اجاره کرد وبعد مرا ترک کرد وبه خانه مادرش رفت وامسال قبل از پایان قرارداد ۲ماه...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
سلام.در طلاق خلع باعن زن حتما باید مهریشو ببخشه؟
در این نوع طلاق رضایت مرد اهمیت داره؟
سلام.در طلاق خلع باعن زن حتما باید مهریشو ببخشه؟ در این نوع طلاق رضایت مرد اهمیت داره؟
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
سلام
ببخشید بعد از تحویل مدارک برا دادخواست
تا زمان صدور حکم میشه صرف نظر کرد؟
سلام ببخشید بعد از تحویل مدارک برا دادخواست تا زمان صدور حکم میشه صرف نظر کرد؟
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
سلام 
من یک خونه در پرند شوهرم اجاره کرده به مدت ۴ماهه کلا نیومده و قبل از اونم هر چند ماهی یه سری میزده ۲ماهه خونه رو فسخ کرده و در این ۲ماه ماهی ۲۰۰ واریز کرده ومن فعلا در خانه نشستم تا حکم تخلیه بیاییدبا توجه به اینکه در ساله پیش به علت ترکه انفاق تعهد کتبی در دادسرا داده و ضامن اورده و اینبار باره دومشه با توجه به این موضوع وماهی ۲۰۰ ریختن به عنوانه نفقه با حقوق ۴/۵ تومان ایا می توانم در نفقه محکومش کنم اینبار لطفا نظراتتون را بفرمایید؟؟؟؟؟؟
سلام من یک خونه در پرند شوهرم اجاره کرده به مدت ۴ماهه کلا نیومده و قبل از اونم هر چند ماهی یه سری میزده ۲ماهه خونه رو فسخ کرده و در این ۲ماه ماهی ۲۰۰ واریز کرده ومن فعلا در خانه نشستم تا حکم تخلیه ب...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 14 بازدید
سلام 
من یک خونه در پرند شوهرم اجاره کرده به مدت ۴ماهه کلا نیومده و قبل از اونم هر چند ماهی یه سری میزده ۲ماهه خونه رو فسخ کرده و در این ۲ماه ماهی ۲۰۰ واریز کرده ومن فعلا در خانه نشستم تا حکم تخلیه بیاییدبا توجه به اینکه در ساله پیش به علت ترکه انفاق تعهد کتبی در دادسرا داده و ضامن اورده و اینبار باره دومشه با توجه به این موضوع وماهی ۲۰۰ ریختن به عنوانه نفقه با حقوق ۴/۵ تومان ایا می توانم در نفقه محکومش کنم اینبار لطفا نظراتتون را بفرمایید؟؟؟؟؟؟
سلام من یک خونه در پرند شوهرم اجاره کرده به مدت ۴ماهه کلا نیومده و قبل از اونم هر چند ماهی یه سری میزده ۲ماهه خونه رو فسخ کرده و در این ۲ماه ماهی ۲۰۰ واریز کرده ومن فعلا در خانه نشستم تا حکم تخلیه ب...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
کارت عابر بانکمو مسدود کردن. ونوشته فرعی ۲ واینگه به شعبه ۱۰۲ مراجعه کنم میشه راهنماییم کنین
کارت عابر بانکمو مسدود کردن. ونوشته فرعی ۲ واینگه به شعبه ۱۰۲ مراجعه کنم میشه راهنماییم کنین
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
سوال من ادامه سوال قبلیم هست گفتم ک شوهرم ب همسرسابقشون ده ماهی ی سکه میدن بعنوان اقساط مهریه 
البته این ده ماهی ی سکه بعد از پیگیریهای مدام مابوده بعداز شش سال دوندگی و اقساط مختلفی ک هرسال دادگاه تعین کردن تعداد سکه ک توی سندطلاق توافقی اومده وب همون تعداد توافق کردن 220عدد بوده عید سال 99این خانم با یه نامه جدید باعنوان توقیف حقوق ومزایا وعیدی وسنوات تا پونصد میلیون تومن دروجه این خانم بابت هزینه های اجرایی اومدن شرکت ک همسرم اونجا کارمیکنن وقرار براینهک عیدی وسنوات هرسالشون توقیف وبحساب دادگستری واریز بشه گفتن ک حقوقشونو لطف میکنن وتوقیف نمیکنن دادگاه مهریه این خانم مربوط ب شعبه دوم دادگاه شهرمونه ولی حکم توقیف عیدی مربوط ب شعبه دومه دادگاه هست پرسیدنم جواب درستی ندادن وگفتن مهریشه باید بدی .سوال اینه ی پرونده مهریه رو از چندتا شعبه میشه رسیدگی کرد چندبار حکم برا ی پرونده صادرمیشه شوهرمن ن خونه ن ماشین ن حساب بانکی دارن ک بگیم بقیه مهریشون اموال ماروتوقیف کردن ماالان دوتا بچه داریم ومستاجریم ی خونه نیمساز هست ک از اول بنام من بوده وچیزی نیست ک تودادگاه ثابت بشه فرار از دین ب نام من شده .میگن مهریه زن یک سوم یا یک چهارم حقوق مرد هست اما این خانم بانرخ سکه الان باعیدی نصف حقوق امسال شوهرمو میگیرن این قوانین مهریه چجوری برا هرکسی ی مدلی قاضی بنا ب حال خوب یا بد خودش رای صادر میکنه ما چیکارکنیم چون این خانم طلبکار مهریشون هستن ما هیچ حق وحقوقی نداریم من وبچه هام چی پس حق کجاس ک فقط مال ی عده هست شوهرمن چون بدهکار این خانم بوده حق نداشته دوباره زندگی تشکیل بده من مونده این سوالا رو توی کدوم دادگاه واز کدوم قاضی میشهپرسید
سوال من ادامه سوال قبلیم هست گفتم ک شوهرم ب همسرسابقشون ده ماهی ی سکه میدن بعنوان اقساط مهریه البته این ده ماهی ی سکه بعد از پیگیریهای مدام مابوده بعداز شش سال دوندگی و اقساط مختلفی ک هرسال دادگاه...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 13 بازدید
سوال من ادامه سوال قبلیم هست گفتم ک شوهرم ب همسرسابقشون ده ماهی ی سکه میدن بعنوان اقساط مهریه 
البته این ده ماهی ی سکه بعد از پیگیریهای مدام مابوده بعداز شش سال دوندگی و اقساط مختلفی ک هرسال دادگاه تعین کردن تعداد سکه ک توی سندطلاق توافقی اومده وب همون تعداد توافق کردن 220عدد بوده عید سال 99این خانم با یه نامه جدید باعنوان توقیف حقوق ومزایا وعیدی وسنوات تا پونصد میلیون تومن دروجه این خانم بابت هزینه های اجرایی اومدن شرکت ک همسرم اونجا کارمیکنن وقرار براینهک عیدی وسنوات هرسالشون توقیف وبحساب دادگستری واریز بشه گفتن ک حقوقشونو لطف میکنن وتوقیف نمیکنن دادگاه مهریه این خانم مربوط ب شعبه دوم دادگاه شهرمونه ولی حکم توقیف عیدی مربوط ب شعبه دومه دادگاه هست پرسیدنم جواب درستی ندادن وگفتن مهریشه باید بدی .سوال اینه ی پرونده مهریه رو از چندتا شعبه میشه رسیدگی کرد چندبار حکم برا ی پرونده صادرمیشه شوهرمن ن خونه ن ماشین ن حساب بانکی دارن ک بگیم بقیه مهریشون اموال ماروتوقیف کردن ماالان دوتا بچه داریم ومستاجریم ی خونه نیمساز هست ک از اول بنام من بوده وچیزی نیست ک تودادگاه ثابت بشه فرار از دین ب نام من شده .میگن مهریه زن یک سوم یا یک چهارم حقوق مرد هست اما این خانم بانرخ سکه الان باعیدی نصف حقوق امسال شوهرمو میگیرن این قوانین مهریه چجوری برا هرکسی ی مدلی قاضی بنا ب حال خوب یا بد خودش رای صادر میکنه ما چیکارکنیم چون این خانم طلبکار مهریشون هستن ما هیچ حق وحقوقی نداریم من وبچه هام چی پس حق کجاس ک فقط مال ی عده هست شوهرمن چون بدهکار این خانم بوده حق نداشته دوباره زندگی تشکیل بده من مونده این سوالا رو توی کدوم دادگاه واز کدوم قاضی میشهپرسید
سوال من ادامه سوال قبلیم هست گفتم ک شوهرم ب همسرسابقشون ده ماهی ی سکه میدن بعنوان اقساط مهریه البته این ده ماهی ی سکه بعد از پیگیریهای مدام مابوده بعداز شش سال دوندگی و اقساط مختلفی ک هرسال دادگاه...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
جنا ب اسکندری اگ ی زمان قاضی بخواد قرار و تایید کنه حکم نهایی حداقل جوابش دوروز بعد ابلاع میشه درسته ولی اگر بخواد مجدد رسیدگی کنه میره برای چند روزه دیگ درسته این موضوع؟
جنا ب اسکندری اگ ی زمان قاضی بخواد قرار و تایید کنه حکم نهایی حداقل جوابش دوروز بعد ابلاع میشه درسته ولی اگر بخواد مجدد رسیدگی کنه میره برای چند روزه دیگ درسته این موضوع؟
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
من در یک شرکت کفش حدودا 6 سال کار کردم اما 4 سال مدرک دارم که تو اون شرکت کار میکردم یعنی 1/1/1395 تا 29/12/1398 من فیش بانکی دارم میخاستم بدونم من که در تاریخ 25/2/1399 شکایت کردم حدودا چقدر باید به من پول بده بابت عیدی ثنوات حق مسکن بن کارگری پایه ثنوات
من در یک شرکت کفش حدودا 6 سال کار کردم اما 4 سال مدرک دارم که تو اون شرکت کار میکردم یعنی 1/1/1395 تا 29/12/1398 من فیش بانکی دارم میخاستم بدونم من که در تاریخ 25/2/1399 شکایت کردم حدودا چقدر باید به...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 8 بازدید
جناب اسکندری واقعا ممنون از لطف محبت فروان شما ک وقت میزارید برای مردم واقعا با راهنمایی هاتون اروم میشم ایششاله خدا همه ی کارهاتونو حل کنه ک دلسوزانه هر تایمی جواب میدید مرسی💐💐💐
جناب اسکندری واقعا ممنون از لطف محبت فروان شما ک وقت میزارید برای مردم واقعا با راهنمایی هاتون اروم میشم ایششاله خدا همه ی کارهاتونو حل کنه ک دلسوزانه هر تایمی جواب میدید مرسی💐💐💐
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
جنا ب اسکندری بخدا من با راهنمایی ها شما اروم میشم فقط منظورتونو خوب نفهمیدم از این متن یعنی اینکه از پرونده من ایراد میگره یا اینکه منظور از ایراد همون نقض است؟(
با سلام دادخواه محترم به نظر شخص بنده قاضی دادگاه نسبت به دلایل شما توجه و عنایت داشته باشد صرف نظر از شکایت شما با توجه به اینکه آدم ربایی از جرایم قابل غیر قابل گذشت می باشد و دارای جنبه عمومی دارد صرف نظر کردن از ادله ابرازی مشروط بر اینکه در اثبات آدم ربایی موثر باشد دارای ایراد به نظر می رسد)این ی ذره حقوقی بود من متوجه نشدم
جنا ب اسکندری بخدا من با راهنمایی ها شما اروم میشم فقط منظورتونو خوب نفهمیدم از این متن یعنی اینکه از پرونده من ایراد میگره یا اینکه منظور از ایراد همون نقض است؟( با سلام دادخواه محترم به نظر شخص بنده...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
سلام در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کار فرما چه باید کرد
سلام در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کار فرما چه باید کرد
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
سلام وخسته نباشید آیا وقتی مرددادخواست طلاق بده اقدام زن درجهت مهریه ازطریق اجرای ثبت به نفع زن می باشدیابه ضررزن ازلحاظ گرفتن حق وحقوق ومهریه؟
سلام وخسته نباشید آیا وقتی مرددادخواست طلاق بده اقدام زن درجهت مهریه ازطریق اجرای ثبت به نفع زن می باشدیابه ضررزن ازلحاظ گرفتن حق وحقوق ومهریه؟
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
سلام ایاکسی که استخدام رسمی دولت می باشد درساعات غیر موظف می تواند در مراکز غیر دولتی بصورت قراردادی مشغول بکار شود وایا مشمول قوانین کارگری در ان مرکز میشود
سلام ایاکسی که استخدام رسمی دولت می باشد درساعات غیر موظف می تواند در مراکز غیر دولتی بصورت قراردادی مشغول بکار شود وایا مشمول قوانین کارگری در ان مرکز میشود
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
اگرمرددادخواست طلاق بده وزن همچنان درخانه مردباشد ایانفقه به اوتعلق می‌گیرد؟ ودادگاه نفقه تعیین می کند؟ وایابعدازصدورحکم اولیه طلاق آیا به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟ وحق وحقوق زن چگونه است دراین طلاق ازطرف مرد آیا اگرمهریه قسط بندی شودصیغه طلاق جاری می شود؟
اگرمرددادخواست طلاق بده وزن همچنان درخانه مردباشد ایانفقه به اوتعلق می‌گیرد؟ ودادگاه نفقه تعیین می کند؟ وایابعدازصدورحکم اولیه طلاق آیا به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟ وحق وحقوق زن چگونه است دراین طلاق ازطرف...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
سلام وخسته نباشید اگردادخواست طلاق ازطرف مردباشد ودریک شهرکوچک دادگاه تشکیل شده باشدپروسه طلاق ومدت زمان آن چقدر ول می کشد؟
سلام وخسته نباشید اگردادخواست طلاق ازطرف مردباشد ودریک شهرکوچک دادگاه تشکیل شده باشدپروسه طلاق ومدت زمان آن چقدر ول می کشد؟
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
باسلام خدمت شما درصورتیکه دادخواست طلاق ازطرف مردباشه اقدام ازطریق اجرای ثبت به نفع زن می باشدیااقدام ازطریق دادگاه درجهت مهریه؟ ودرکدام صورت حکم طلاق منوط به پرداخت تمام حق وحقوق زن است ودرک ام موردتاحقوق زن داده نشودصیغه طلاق جاری نمی شود؟
باسلام خدمت شما درصورتیکه دادخواست طلاق ازطرف مردباشه اقدام ازطریق اجرای ثبت به نفع زن می باشدیااقدام ازطریق دادگاه درجهت مهریه؟ ودرکدام صورت حکم طلاق منوط به پرداخت تمام حق وحقوق زن است ودرک ام مورد...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
با سلام،در یکی از پروژه های خطوط گاز ،کارفرما بر خلاف دستورالعمل فهرست بهای وزارت نفت از اعمال ضریب بالاسری در کنار سایر ضرایب متعلقه،جهت برآورد مبلغ اولیه هزینه اجرای کار در اسناد پیمان خودداری نموده و از این بابت توصیه یا تذکری مبنی بر الزام به اعمال آن از سوی پیشنهاد دهندگان اعلام نکرده است،که این موضوع خلاف ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات،نظام فنی و اجرایی وزارت نفت و سایر دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه می باشد.
حال که پروژه انجام شده و پیمانکار متضرر شده،کارفرما به هیچ عنوان پاسخگویی مطالبه بازگشت و اعمال این ضریب نیست و به فرصت یک ماهه اعلام شکایت برنده مناقصه بعد از برگزاری استناد می کند.
در حالی که این موضوع خارج از صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات برگزاری مناقصه بوده و در واقع تخطی نماینده کارفرمای در برآورد مبلغ می باشد.
آیا این موضوع قابلیت پیگیری دارد؟
با سلام،در یکی از پروژه های خطوط گاز ،کارفرما بر خلاف دستورالعمل فهرست بهای وزارت نفت از اعمال ضریب بالاسری در کنار سایر ضرایب متعلقه،جهت برآورد مبلغ اولیه هزینه اجرای کار در اسناد پیمان خودداری نموده...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
مممنون از پاسخویی سریع
اولین رای دادگاه اینه که بچه به پدر داده بشه چکار باید کرد تو اعتراض امکان برگشت رای هست
مممنون از پاسخویی سریع اولین رای دادگاه اینه که بچه به پدر داده بشه چکار باید کرد تو اعتراض امکان برگشت رای هست
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
طبق رای دادگاه حضانت با مادر است تا سن قانونی بعداز ۹سال حضانت را نمیخواهد ولی پدر ازدواج کرده و نمیتونه بچه رو بگیره چکار باید کرد
طبق رای دادگاه حضانت با مادر است تا سن قانونی بعداز ۹سال حضانت را نمیخواهد ولی پدر ازدواج کرده و نمیتونه بچه رو بگیره چکار باید کرد
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
باعرض سلام 
پدرم حدود ۲۳سال پیش تعداد ۶۱۰سهم خرید کرده چند سال پیش هم من به شماره شرکت زنگ زدم و گفتند که قراره به یا شرکت چینی وارد معامله بشیم اگه قرارداد نهایی بشه‌ اطلاع داده میشه اما متاسفانه هیچ خبری نشده حالا میخام بدونم بعد از ۲۳سال آیا سودی چیزی برامون عاید میشه یا نه خواهشا"جواب بدین ممنون
باعرض سلام پدرم حدود ۲۳سال پیش تعداد ۶۱۰سهم خرید کرده چند سال پیش هم من به شماره شرکت زنگ زدم و گفتند که قراره به یا شرکت چینی وارد معامله بشیم اگه قرارداد نهایی بشه‌ اطلاع داده میشه اما متاسفانه هی...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
سلام درصورت تعلیق کارگر از طرف کار فرما تا چه زمانی می توان جهت دریافت مزایای کار از کار فرما شکایت کرد ایا گذر زمان باعث از بین رفتن یا عدم امکان شکایت جهت دریافت سنوات ومزایای کارگر میشود
سلام درصورت تعلیق کارگر از طرف کار فرما تا چه زمانی می توان جهت دریافت مزایای کار از کار فرما شکایت کرد ایا گذر زمان باعث از بین رفتن یا عدم امکان شکایت جهت دریافت سنوات ومزایای کارگر میشود
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
سلام، وقت بخیر،
برای پرونده ای قرار نهایی منع تعقیب به دلیل نبود شاکی و... از طرف دادسرا صادر شد، بعد از ۵ ماه پیامکی بامحتوای ارسال پرونده به شعبه... دادگاه کیفری ۲ داده شده است، این به چه دلایلی می تواند باشد، تشکر.
سلام، وقت بخیر، برای پرونده ای قرار نهایی منع تعقیب به دلیل نبود شاکی و... از طرف دادسرا صادر شد، بعد از ۵ ماه پیامکی بامحتوای ارسال پرونده به شعبه... دادگاه کیفری ۲ داده شده است، این به چه دلایلی می...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 16 بازدید
باسلام دردادگاه طلاق که به همه مسائل رسیدگی می شود وحضانت فرزند اگرفرزند دخترو درمرحله رسیدگی به پرونده شش ونیم سال باشدایا موضوع حضانت هم مطرح می شود؟ ایاتعیین می شودکه وقتی هفت سال شودبایدبه پدرداده شود؟ فرزنددختر آیا امکان دارد تاوقتی حکم قطعی طلاق از دیوان عالی کشورصادرمی شودنزدمادرباقی بماند؟ باتوجه به اینکه تاان زمان احتمالا هشت یاهشت سال ونیم شود؟ آیامادرمی تواند فرزند راتا زمان رای قطعی طلاق نزدخودنگاه داردوبه پدرندهد؟ می شه راهکارمناسب ارائه دهیدمن درموردحضانت دخترم نگران هستم
باسلام دردادگاه طلاق که به همه مسائل رسیدگی می شود وحضانت فرزند اگرفرزند دخترو درمرحله رسیدگی به پرونده شش ونیم سال باشدایا موضوع حضانت هم مطرح می شود؟ ایاتعیین می شودکه وقتی هفت سال شودبایدبه پدرداده...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 9 بازدید
پدر‌من‌الان‌۱سال‌هست‌مرده‌ولی‌قبل‌مرگش‌واسه‌پسراش‌قرداد‌نوشته‌که‌۱۵۰من‌از‌باغ‌مال‌شماست‌ولی‌بعد‌از‌مدتی‌اون‌قرداد‌رو‌فسق‌کرده‌وپشتشو‌امضا‌کرده‌وحتی‌داده‌پسراش‌هم‌امضا‌کرده‌به‌جز‌پسر‌وسطی‌امضا‌نکرده‌بازم‌این‌باغ‌به‌همه‌اونا‌میرسه‌یا‌نه؟
پدر‌من‌الان‌۱سال‌هست‌مرده‌ولی‌قبل‌مرگش‌واسه‌پسراش‌قرداد‌نوشته‌که‌۱۵۰من‌از‌باغ‌مال‌شماست‌ولی‌بعد‌از‌مدتی‌اون‌قرداد‌رو‌فسق‌کرده‌وپشتشو‌امضا‌کرده‌وحتی‌داده‌پسراش‌هم‌امضا‌کرده‌به‌جز‌پسر‌وسطی‌امضا‌نکرده‌با...
5 ماه پیش
1 پاسخ 2 نظر 6 بازدید
با سلام.اطلاعاتی راجب به قبوض اقساطی میخاستم بدونم نصفی از طلاجات بنده خریداری شده ک مهربه بوده و داخل عقد نامه و طی یه برگ قبض اقساطی مابقی نوشته شده و شوهرم متعهد شده ک در سر رسید معین خریداری کنه من ایا میتونم با این برگ قبض اقساطی مابقی طلاجاتم رو خریداری کنم؟؟
با سلام.اطلاعاتی راجب به قبوض اقساطی میخاستم بدونم نصفی از طلاجات بنده خریداری شده ک مهربه بوده و داخل عقد نامه و طی یه برگ قبض اقساطی مابقی نوشته شده و شوهرم متعهد شده ک در سر رسید معین خریداری کنه م...
5 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
سلام.برادر یک از از دوستان در سن 19 سالگی تصادف میکنه و به رحمت خدا میره.و قبل از مرگش در سازمان انجمن اهدای عضو ثبت نام میکنه و تمام اعضاش { کلیه ها.قلب.ریه ها.کبد.لوز المعده.قرینه چشمها.تاندون و غضرف ها ودریچه قلب}را رایگان اهدا میکنه به نیت امام حسین. حال خانم ایشان میخاد از خانواده این پسر شکایت کنه که چرا بدون رضایت من این کارو کرده اید در حالی که خود پسر قبل از مرگش ثبت نام کرده اند و . شکایتش فایده ای داره؟ ممنون میشم جواب بدید
سلام.برادر یک از از دوستان در سن 19 سالگی تصادف میکنه و به رحمت خدا میره.و قبل از مرگش در سازمان انجمن اهدای عضو ثبت نام میکنه و تمام اعضاش { کلیه ها.قلب.ریه ها.کبد.لوز المعده.قرینه چشمها.تاندون و غض...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
من هفت سال جایی کار کردم ایشون جقوق منو کامل پرداخت نکرده نه عیدی داده نه سنوات نه بیمه کرده وقتی برای گرفتن الباقی حقوقم اقدام کردم با پررویی تمام گفت حقوق من همان ماهی ششصد تومان که میداده است بماند که من خیلی بیشتد از هشت ساعت هم کار میکردم لطفا بگید ایا میتونم با گرفتن وکیل به حق و حقوقم برسم یا نه ممنون میشم در ضمن میخواستم با یکی از وکلای همین جا رو بگیرم خواهشا کمکم کنید ممنون
من هفت سال جایی کار کردم ایشون جقوق منو کامل پرداخت نکرده نه عیدی داده نه سنوات نه بیمه کرده وقتی برای گرفتن الباقی حقوقم اقدام کردم با پررویی تمام گفت حقوق من همان ماهی ششصد تومان که میداده است بماند...
5 ماه پیش
1 پاسخ 2 نظر 12 بازدید
سلام، من در شرکت خصوصی حدود 10 سال مشغول بکار بودم که در این چند روز اخیر طی سو تفاهمی که میان من و کار فرما پیش اومد منو اخراج کرد ، بدون تسویه حساب، البته بنده پس از گذشت 7 سال بیمه شدم ، خواستم حقوق قانونی خودم رو بدونم ، ممنون از راهنمایی شما
سلام، من در شرکت خصوصی حدود 10 سال مشغول بکار بودم که در این چند روز اخیر طی سو تفاهمی که میان من و کار فرما پیش اومد منو اخراج کرد ، بدون تسویه حساب، البته بنده پس از گذشت 7 سال بیمه شدم ، خواستم حقو...
5 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید


loading...