اکبر مقدم
زنجان
صایین قلعه
Bachelor حقوق
دانشگاه پیام نور مرکز ابهر
4 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
کانون وکلای دادگستری زنجان
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
چهارراه قایم جنب بانک رفاه
02435527501
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهپیام نور مرکز ابهر ،رشتهحقوق
loading...