اکبر محمدی خانقاهی
مشاوره وقبول وکالت در امور حقوقی قرارداد و املاک
آذربایجان شرقی
تبریز
2 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
مرکز وکلا و مشاوران آذربایجان شرقی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی متخصص دعاوی ملکی وخانواده
حوزه های تخصصی
وصول مطالبات ابطال سند در وجه حامل مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی
شهر های ارائه خدمت
سهند تبریز تهران
آدرس دفتر
تبریزآبرسان ..
۰۹۱۴۳۹۵۰۳۹۸
loading...