علی تقوی
وکیل پایه یک دادگستری تهران متخصص خانواده نظامی حقوقی کیفری
Masters حقوق
دانشگاه علوم وتحقیقات
3 سال تجربه وکالت
وکیل پایه یک دادگستری
کانون وکلای دادگستری مرکز
باسمه تعالی
کارشناسی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد از علوم وتحقیقات
دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرمشناسی تهران مرکز
32 سال سابقه در دادگاه
10سال سابقه در شورای حل اختلاف
وکیل ماده625 آیین دادرسی کیفری دادسرا ودادگاه های نظامی
دارای مقالات متعدد علمی در نشریات معتبر داخلی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز شهر تهران
عضو جامع داوری ایران
حوزه های تخصصی
خانواده مطالبه دیه مطالبه خسارات غیر قراردادی (اتلاف، تسبیب و ...) مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مطالبه سهم الارث مطالبه اجرت المثل اموال مطالبه ارش البکاره مطالبه بهای ثمنیه (یک هشتم) ترکه غیر منقول برای زوجه متوفی مطالبه هدایای نامزدی مطالبه دیه جنایات مطالبه هزینه دادرسی مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت، غرامت یا دیه اذن در ازدواج دختر باکره درخواست پرداخت دیه از بیت المال
شهر های ارائه خدمت
تهران دماوند لواسان
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهعلوم وتحقیقات ،رشتهحقوق ، گرایش جزا وجرمشناسی
loading...