علی تقوی
وکیل پایه یک دادگستری کانون مرکز شهر تهران
Masters حقوق
دانشگاه علوم وتحقیقات
باسمه تعالی
کارشناسی از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد از علوم وتحقیقات
دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرمشناسی تهران مرکز
32 سال سابقه در دادگاه
10سال سابقه در شورای حل اختلاف
وکیل ماده625 آیین دادرسی کیفری دادسرا ودادگاه های نظامی
دارای مقالات متعدد علمی در نشریات معتبر داخلی
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز شهر تهران
عضو جامع داوری ایران
حوزه های تخصصی
جرایم و مجازات‌ها جرم قتل عمد جرم شرکت در منازعه منتهی به قتل جرم رهایی دادن شخص محکوم به قصاص نفس جرم پاشیدن اسید به اشخاص جرم قطع یا جرح عمدی عضو جرم ضرب و جرح اشخاص جرم شرکت در منازعه منتهی به نقص عضو جرم شرکت در منازعه منتهی به ضرب و جرح جرم قتل غیر عمد جرم قتل شبه عمد جرم صدمه بدنی غیر عمدی جرم نبش قبر بدون مجوز
شهر های ارائه خدمت
تهران دماوند لواسان
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهعلوم وتحقیقات ،رشتهحقوق ، گرایش جزا وجرمشناسی
loading...