علی لله زاده
وکیل دعاوی حقوقی
Masters حقوق
دانشگاه پردیس فارابی قم
وکیل پایه یک از سال نودو سه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حوزه های تخصصی
خانواده
شهر های ارائه خدمت
هوراند اهر کلیبر
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهپردیس فارابی قم ،رشتهحقوق ، گرایش خصوصی
loading...