علی رضا گرزالدین
متخصص در امور کیفری و جزایی
سمنان
دامغان
فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
کارشناس ارشد حقوق ناجا در تهران
مدرس کنترل کیفیت در کل کشور
ارزیاب کیفیت در سازمان پلیس
دانشجوی ممتاز
دانشجوی مقطع دکترای حقوق کیفری
جرم شناس
حوزه های تخصصی
خانواده قرارداد فروش اقساطی قرارداد پبش فروش (پیش خرید) مطالبه مهریه الزام به تحویل خودرو خسارت تاخیر تادیه در تسهیلات بانکی ضمانت نامه بانکی
شهر های ارائه خدمت
دامغان
آدرس دفتر
دامغان خیابان ایستگاه راه آهن خیابان شهید مطهری
02335238213
سوابق تحصیلی و آموزشی
فوق لیسانس
دانشگاهآزاد اسلامی دامغان ،رشتهحقوق جزا و جرم شناسی ، گرایش کیفری و جرم شناسی
loading...