دکتر علیرضا نجفی تبریزی
دکترای تخصصی حقوق، نویسنده وعضورسمی انجمن حقوق پزشکی وجرم شناسی ایران
PhD حقوق
دانشگاه جمهوری آذربایجان - باکو
پژوهشگر دکترای تخصصی حقوق بین الملل، کیفری و جرم شناسی
نویسنده و عضو رسمی انجمن حقوق پزشکی و جرم شناسی ایران
شماره دانشنامه تخصصی:IEA 03 ,169112307840
اخذ مدرک دیپلم در سال ۱۳۷۶
اخذ مدرک کاردانی روابط عمومی در سال ۱۳۷۹
اخذ مدرک کارشناسی فقه و حقوق در سال ۱۳۸۷
اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در سال ۱۳۹۱
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مانیک - دپرسیو و جرم بااستاد راهنمایی دکتر شهلامعظمی استاد دانشگاه تهران و استاد مشاور دکتر محمود مهدوی عضو هیات علمی دانشگاه تهران با کسب درجه عالی در آذر ماه ۱۳۹۱
اساتید داور: دکتر محمد علی جاهد ( عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ) - دکتر رضا فانی ( عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری )
نویسنده و مولف کتاب جنون در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۵
قبولی درآزمون کنکور سراسری دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی سال ۱۳۹۷ با رتبه ۴۹۱ از بین بیش از ۷ هزار نفر فوق لیسانس حقوق شرکت کننده در آزمون دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی کل کشور سال ۹۷ سازمان سنجش آموزش کشور ( قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی دکتری )
پژوهشگر دکترای تخصصی (Ph.D) حقوق کیفری و جرم شناسی
اخذ درجه دکترای تخصصی (Ph.D) حقوق بین الملل از دانشگاه آکادمی بین المللی جمهوری آذربایجان باکو در سال ۱۳۹۹
پژوهشگر دکترای تخصصی حقوق بین الملل، کیفری (جزا) و جرم شناسی
نویسنده و مولف کتب حقوقی، روانشناسی جنایی - قضایی
عضو رسمی پیوسته انجمن جرم شناسی ایران
عضو رسمی انجمن حقوق پزشکی ایران
عضو رسمی انجمن نویسندگان ایران
عضو رسمی خانه هنرمندان ایران
عضو رسمی پیوسته سرای اهل قلم خانه کتاب ایران
عضو رسمی انجمن حقوق کودک ایران
عضو رسمی پیوسته انجمن روانشناسی ایران
عضو رسمی انجمن حقوق بین الملل کیفری ایران
حوزه های تخصصی
وصول مطالبات
شهر های ارائه خدمت
تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهآزاد ،رشتهحقوق جزا و جرم شناسی ، گرایش کیفری جنایی و جرم شناسی
PhD
دانشگاهجمهوری آذربایجان - باکو ،رشتهحقوق ، گرایش بین الملل کیفری
PhD
دانشگاهباکو ،رشتهحقوق ، گرایش بین الملل
PhD
دانشگاهجمهوری آذربایجان - باکو ،رشتهحقوق ، گرایش بین الملل
loading...