آرمان زرگرصالح
کارشناس حقوق
تهران
تجریش
Bachelor حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
نام:آرمان
نام خانوادگی:زرگرصالح
متولد :1363
میزان تحصیلات:کارشناسی حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
سوابق مختصر کاری:کار در دفتر اسناد رسمی و کار در دفتر پیشخوان دولت و همچنین کار در موسسه حقوقی به عنوان مشاوره و نویسندگی جهت تولید محتوا و کار با شرکتی بصورت دورکاری
برای تولید محتوا با تشکر
حوزه های تخصصی
قراردادها قراردادهای بین المللی قرارداد بین المللی حمل و نقل کالا
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران داراباد ک قیدی پ 8
02126108242
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهآزاد اسلامی واحد دماوند ،رشتهحقوق
loading...