عظیم پاداری الیاسی
وکیل متخصص در امور ملکی خوزستان
خوزستان
اهواز
Bachelor حقوق
دانشگاه شهید چمران اهواز
2 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
لیسانس حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز
فوق لیسانس مدیریت اصلاح و مجازاتهای قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران
موضوع پایان نامه: مدیریت اصلاح و مجازاتهای قضایی
حوزه های تخصصی
قراردادها ابطال سند غیرمالی تفکیک ملک افراز ملک اعتراض به ثبت ملک ابطال تقسیم نامه تقسیم مال بطلان شرکت نامه (شراکت نامه) الزام به تنظیم سند رسمی الزام به ثبت تقسیم نامه الزام به حضور در ممیزی دارایی جهت انتقال سهم الشرکه متعاقب معامله
شهر های ارائه خدمت
اندیمشک اهواز دزفول
آدرس دفتر
اهواز، کیانپارس، نبش خ موعود
06132454673
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهشهید چمران اهواز ،رشتهحقوق
سوالات پاسخ داده شده توسط عظیم پاداری الیاسی

loading...