بابک زارعی
مشاور حقوقی و کیفری
فارس
شیراز
Masters حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ( فارس )
مشاوره در پرونده های خانواده و مشاوره و انعفاد قرارداهای تجاری

تالیف کتب حقوقی

1- آزمون یار حقوق تجارت ( انتشارات اندیشه ارشد )
2- آزمون یار حقوق ثبت ( انتشارات اندیشه ارشد )
3- مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی
4- پیشگیری از کودک آزاری جنسی در حقوق کیفری ایران
5- رابطه سببیت در حقوق کیفری ایران ( انتشارات کتیبه نوین شیراز )
6- پیشگیری وضعی در قبال جرایم علیه معلولین
7- آسیب شناسی مقام دادیاری در حقوق ایران
8- مجموعه قوانین جزایی

تالیف مقاله :
1- پیشگیری وضعی و فنی در قبال جرایم علیه نابینایان و راه کارهای مقابله با آن
2- جایگاه علم قاضی در صدور رای کیفری
3- تحولات مفهوم جرم یقه سفیدها
4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درنظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

عضویت ها

1- عضو انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران
2- عضو شورای مشورتی انجمن علم و فناوری ایران
3- عضویت در هیات تحریریه و کمیته داوران مجلات علمی و کمیته داوران جشنواره های علمی انجمن علم و فناوری ایران
4- عضویت در شورای مدیریت و برنامه ریزی پایگاه استنادی ملی ایران
حوزه های تخصصی
قراردادها قرارداد کار موقت (مدت معین) قرارداد کار آموزشی یا کارآموزی قرارداد کار دائم یا غیر موقت قرارداد مشاوره
شهر های ارائه خدمت
زرقان شهرصدرا شیراز
آدرس دفتر
شیراز، معالی آباد، گلدشت، خیابان لادن، بلوک 84/248، طبقه اول
0716255304
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهآزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ( فارس ) ،رشتهحقوق ، گرایش جزا و جرم شناسی
Bachelor
دانشگاهپیام نور واحد کوار ،رشتهعلوم سیاسی
سوالات پاسخ داده شده توسط بابک زارعی

loading...