بهاره صادقی
قبول وکالت در کلیه ی دعاوی
_ دو سال سابقه ی کار به عنوان مشاور حقوقی
تنظیم لایحه، دادخواست، شکواییه و انواع قرارداد

_کارشناس ارشد حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت
شهر های ارائه خدمت
تهران سمنان
loading...