دنیاسادات میرنقش پور
کاراموزوکالت تخصص حقوقی کیفری
تهران
ری
Bachelor حقوق
دانشگاه گیلان
3 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
مرکز وکلا و مشاوران تهران
۷سال مشاوره حقوقی
تالیف کتاب
رتبه۷۱انسانی ورودی۸۷ دانشگاه گیلان
فارغ التحصیل۹۱
متاهل دارای یک فرزند
حوزه های تخصصی
اموال و مالکیت
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران پیروزی نیروهوایی ۹.۳۷ پ۲۰۷
02177413036
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهگیلان ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق
loading...