هادی جعفری سیاوشانی
وکیل پایه یک دادگستری/ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
Bachelor حقوق
دانشگاه قم
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم
کارشناسی رشته حقوق دانشگاه قم
استعداد درخشان و پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد
عضو مرکز وکلای قوه قضائیه(تهران)
حوزه های تخصصی
وصول مطالبات ارث، وصیت و ترکه الزام به اخذ پایان کار الزام به تنظیم سند رسمی مطالبه وجه چک مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی
شهر های ارائه خدمت
اسلامشهر تهران ورامین
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهقم ،رشتهحقوق ، گرایش -
loading...