حمید وطن خواه
کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه - استان فارس
فارس
شیراز
PhD حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
۱- رئیس امور حقوقی و قراردادها
۲- رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی
۳- رئیس خدمات پیمانها
۴- عضو و دبیر کمیسیون مناقصات
۵- عضو کمیته حل اختلافات قراردادی
۶- عضو و دبیر کمیته حریم تاسیسات انتقال گاز
در شرکت انتقال گاز ایران- منطقه۵
۷- سرپرست ارشد حسابرسی طرحها- شرکت ملی پترشیمی ایران
حوزه های تخصصی
قراردادها قراردادهای پیمانکاری قرارداد کلید در دست یا کلید گردان ( Turn – Key Contracts) قرارداد طرح و ساخت (Design – Build Contracts) قرارداد پیمان مدیریت (MC (Management Contracting قرارداد با قیمت کلی یا مقطوع (Lump Sum Contracts) قرارداد فهرست بهائی (Unit Price Contracts) قرارداد انجام کار با پرداخت دستمزد براساس هزینه‌ی اجرای کار (Cost Plus Contract) قرارداد مهندسی، تدارک و اجرا (EPC ( Engineering – Procurement – Construction قرارداد بیع متقابل (Buy – Back Contracts) قرارداد واگذاری امتیاز (BOT( Build, Operation,Transfer قرارداد تامین مالی (Finance Agreement)
شهر های ارائه خدمت
شیراز
آدرس دفتر
معالی آباد- خ بهاران _ کوچه ۸/۲ - پلاک ۶۸
07136257463
سوابق تحصیلی و آموزشی
PhD
دانشگاهآزاد اسلامی شیراز ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق عمومی
Others
دانشگاهدر سطح دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار (DBA) ،رشتهسازمان مدیریت صنعتی ایران
loading...