هانی اشناب
تخصص در دعاوی بانکی، املاک و اراضی، منابع طبیعی و خانواده
Masters حقوق
دانشگاه دامغان
سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
مرکز وکلا و مشاوران گیلان
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
دارای گواهی نامه تخصصی قراردانویسی
دارای گواهی نامه تخصصی حقوق بانکی از دانشگاه امام صادق
حوزه های تخصصی
امور ثبتی قراردادها قراردادهای بانکی (عقود اسلامی) اموال و مالکیت خانواده
شهر های ارائه خدمت
بندرانزلی رشت
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهدامغان ،رشتهحقوق ، گرایش بین الملل
loading...