مقصود رحمانی فام
وکیل پایه یک دادگستری وکالت در امورحقوقی و جنایی
PhD حقوق
دانشگاه پیام نور
تخصص در امور حقوقی
قراردادهای بین‌المللی و داخلی
جنایی قتل
حوزه های تخصصی
قراردادها قراردادهای سایر حقوق فکری جرایم و مجازات‌ها قراردادهای بین المللی قرارداد بیع متقابل (Buy – Back Contracts) قرارداد سرمایه گذاری استارتاپ جرم قتل عمد جرم شرکت در منازعه منتهی به قتل جرم قتل غیر عمد جرم قتل شبه عمد
شهر های ارائه خدمت
تبریز ارومیه تهران
سوابق تحصیلی و آموزشی
Masters
دانشگاهآزاد مراغه ،رشتهحقوق خصوصی ، گرایش خصوصی
PhD
دانشگاهپیام نور ،رشتهحقوق ، گرایش بین الملل عمومی
loading...