مجید سواری
وکیل متخصص امور کیفری وخانواده
آذربایجان شرقی
تیمورلو
لیسانس علوم انسانی
دانشگاه دانشگاه پیام نور اهواز
1 سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
کانون وکلای دادگستری خوزستان
رتبه ۲۵ وکالت کانون خوزستان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حوزه های تخصصی
خانواده
شهر های ارائه خدمت
اهواز سوسنگرد هویزه
سوابق تحصیلی و آموزشی
لیسانس
دانشگاهدانشگاه پیام نور اهواز ،رشتهعلوم انسانی ، گرایش حقوق
loading...