محمد سلامتی فرد
وکیل دراختلافات ملکی و آپارتمانی و دفاع از پرونده های مالیاتی
آذربایجان شرقی
تبریز
4 سال تجربه وکالت
وکیل پایه یک دادگستری
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
تحقیق و تحریر مقالات و لوایح دفاعیه در پرونده های مالیاتی و در مراجع دولتی وقضایی دیوان عدالت اداری و...
حوزه های تخصصی
دعاوی اداری اعتراض به تصمیمات و آراء مراجع مالیاتی
شهر های ارائه خدمت
تبریز
آدرس دفتر
تبریز چهارراه شریعتی جنب بازار ارک طبقه دوم
04134444678
loading...