محمد پورمازار
کارشناس حقوقی
تهران
تهران
فوق لیسانس حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
فارغ التحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
کارشناس و نماینده حقوقی شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
حوزه های تخصصی
قراردادها وصول مطالبات جرایم و مجازات‌ها
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران خیابان کمیل کوچه شهید زمانی زاده
09101513665
سوابق تحصیلی و آموزشی
فوق لیسانس
دانشگاهشهید بهشتی ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
loading...