منا بچاری
وکیل متخصص امور خوانواده و مسائل حقوقی
Bachelor حقوق
دانشگاه پیام نور
سال تجربه وکالت
کارآموز وکالت
مرکز وکلا و مشاوران خوزستان
متخصص در پرونده های خوانواده و حقوقی و کیفری 2
حوزه های تخصصی
خانواده
شهر های ارائه خدمت
آبادان
سوابق تحصیلی و آموزشی
Bachelor
دانشگاهپیام نور ،رشتهحقوق ، گرایش حقوق
loading...