دکتر سید حسین موسوی فر
تهران
تهران
- مشاور امور حقوق بین الملل یک بین المللی، دارای مقام NGO  مشورتی سازمان ملل متحد
- مشاور رئیس مجمع نمایندگان استان
- مدیریت امور حقوقی و قراردادهای سازمان موقوفات آستان قدس رضوی
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
تهران، امیر آّباد شمالی، کوی دانشگاه تهران
loading...