دکتر جواد معتمدی
تهران
تهران
دکتری حقوق
دانشگاه قم
مدرس دانشگاه شهید بهشتی درس حقوق تجارت
مدرس دانشگاه قم دروس حقوق تجارت و حقوق مالکیت فکری
مدرس دانشگاه آزاد تهران-جنوب دروس حقوق تجارت و حقوق مدنی
کارشناس حقوقی سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت
کارشناس ارشد حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی (سازمان بورس)
پژوهشگر قوه قضاییه
شهر های ارائه خدمت
تهران
آدرس دفتر
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه 11، بن بست نیلوفر، پلاک 1، واحد 3
سوابق تحصیلی و آموزشی
دکتری
دانشگاه قم ، رشته حقوق ، گرایش خصوصی
لیسانس
دانشگاه تهران ، رشته حقوق
فوق لیسانس
دانشگاه قم ، رشته حقوق ، گرایش خصوصی
loading...